Vad är dataskyddsförordningen?
 
Dataskyddsförordningen eller GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation är en EU-förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018 och som reglerar hur personuppgifter får behandlas. I och med GDPR ersätts den svenska Personuppgiftslagen (PuL).
 
Läs mer om Dataskyddsförordningen hos Datainspektionen (länk till: Datainspektionen)


Vad är en personuppgift?
All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person räknas som personuppgifter. Detta kan vara namn och personnummer, men även kontaktuppgifter och bilder.
 

Bytabilbatteri’s dataskyddspolicy

 
Bytabilbatteri hanterar främst bolagsuppgifter från juridiska personer (vilka ej omfattas av dataskyddsförordningen). I de fall vi behandlar personuppgifter har vi en dataskyddspolicy för att värna din personliga integritet. Genom att använda våra tjänster, varor och digitala kanaler (hemsidor och plattformar i sociala medier), samt ingå andra typer av avtal och kontrakt, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt.

Vår dataskyddspolicy gäller för information som vi behandlar om dig inom ramen för vår verksamhet och våra digitala kanaler. Våra digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa kanaler eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgifter och behandlingen av dessa som gäller för den aktuella sidan eller tjänsten.

Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.
 
Vilka personuppgifter behandlar vi?
 
Vi behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för oss att leverera våra varor och tjänster till dig. Detta inkluderar kontaktuppgifter såsom e-post, adress och telefon, men även namn och i förekommande fall personnummer (t.ex. för enskilda firmor eller för säker identifiering). Vidare kan vi komma att samla in tekniska data för de enheter där du använder våra tjänster och digitala kanaler; däribland IP-adress, unikt enhets-ID, webbläsartyp och cookieinformation (se Vad är cookies?, nedan). När du använder, besöker eller kommunicerar med oss genom våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och geografisk position. Om du anmäler dig till marknadsinformation, deltar i tävlingar och event eller liknande kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.


Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja vårt åtagande till dig som användare av våra produkter. För att vi ska kunna leverera tjänster och varor till dig, för att vi ska kunna identifiera dig, kommunicera med dig och för att i övrigt kunna administrera vår affärsrelation med dig. För att vi ska kunna underhålla, utveckla, testa och förbättra våra varor och tjänster. För att uppfylla lagkrav. I det fall du har gett ditt samtycke till att motta marknadsföringsinformation skickas sådan information till dig.  Dina personuppgifter kan komma att användas i direkt marknadsföring och kampanjer eller för att informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta del av sådan information, vänligen kontakta oss på info@bytabilbatteri.se

Vilka delar vi personuppgifter med?
 

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, exempelvis att hjälpa till med marknadsföring, försäljning, analysera data och att tillhandahålla tjänster. Såsom Finansiell ID-Teknik BID AB (Bank ID) för inloggning och identifiering. Utförandet av dessa uppgifter kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU och utom EU, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning åläggs alltid att säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifterna. Vi kommer inte att sälja personuppgifter eller på annat sätt överföra dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivits vår dataskyddspolicy.

Vad är cookies?

Cookies är enkelt uttryckt små textfiler som placeras på din dator eller mobiltelefon när du besöker en webbplats. Vi kan komma att använda cookies för att hjälpa våra digitala kanaler att känna igen din enhet och komma ihåg information om ditt besök (t.ex. önskat språk, teckenstorlek och andra inställningar). Du kan neka användningen av cookies genom att justera eller välja vissa inställningar i din webbläsare. Tänk på att du då kan förlora användbara funktioner av den digitala kanalen, personliga inställningar och ”kom-ihåg-mig-funktioner”.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

 
Vi sparar personuppgifter så länge laglig grund finns och som det behövs för att uppnå de ändamål som beskrivs i vår dataskyddspolicy eller så länge det krävs för att uppfylla kraven enligt annan lagstiftning, som t.ex. bokföringslagen. 
 
Vi uppdaterar denna dataskyddspolicy regelbundet för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. För att få tillgång till vilka personuppgifter vi har om dig, eller begära oss om att upphöra behandlingen av dina personuppgifter, ber vi dig kontakta oss. Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Bytabilbatteri.se