Ladda bilbatteri

Byt bilbatteri hos en verkstad nära dig

Jämför återförsäljare

Det enklaste sättet när du ska köpa ett nytt bilbatteri är att söka hos en av bilbatteriåterförsäljarna med din bils registeringsnummer. Då får du enkelt upp vilket batteri som passar till just din bil. För att hitta det billigare bilbatteriet så kan du jämföra hos olika återförsäljare. 

Först och främst: Förberedelser innan laddning påbörjas

Att ladda batteriet i fordonet är enklare och är att föredra av säkerhetsskäl, även om detta inte alltid är möjligt. Om inget garage eller elanslutning finns finns det ofta inget alternativ att ladda batteriet utanför fordonet. Se till god ventilation vid laddning i slutna utrymmen. Om batteriet tas ut från motorrummet för laddning bör en andra person hjälpa till att lyfta stora batterier på grund av den stora vikten.

Viktigt: Med blybatterier måste det bildas explosivt väte och avgasning under laddning. I extrema fall kan en hög koncentration av väte leda till en explosion med allvarliga personskador och skador.

Fel på batteriet bör också noteras. Syra kan läcka från skadade batterier. Fysisk kontakt med batterisyra kan orsaka allvarliga brännskador. Det drabbade området måste sköljas noggrant med rent vatten och läkare måste konsulteras omedelbart.

Köp bilbatteri online

Jämför återförsäljare.

Bilbatteriladdning - steg för steg

Att ladda batteriet i fordonet är enklare och är att föredra av säkerhetsskäl, även om detta inte alltid är möjligt. Om inget garage eller elanslutning finns finns det ofta inget alternativ att ladda batteriet utanför fordonet. Se till god ventilation vid laddning i slutna utrymmen. Om batteriet tas ut från motorrummet för laddning bör en andra person hjälpa till att lyfta stora batterier på grund av den stora vikten.

Viktigt: Med blybatterier måste det bildas explosivt väte och avgasning under laddning. I extrema fall kan en hög koncentration av väte leda till en explosion med allvarliga personskador och skador.

Fel på batteriet bör också noteras. Syra kan läcka från skadade batterier. Fysisk kontakt med batterisyra kan orsaka allvarliga brännskador. Det drabbade området måste sköljas noggrant med rent vatten och läkare måste konsulteras omedelbart.

1. Koppla loss anslutningskablarna

Viktigt: Kabeln som är ansluten till minuspolen måste kopplas bort först. Detta förhindrar en kortslutning mellan den positiva terminalen och marken. Koppla sedan bort den röda kabeln som är ansluten till den positiva terminalen.

2. Kontrollera batteriets tillstånd

För blybatterier som inte är underhållsfria rekommenderar vi att du besöker en verkstad. Under inga omständigheter bör du kontrollera syra-vattennivån själv.

Med underhållsfria batterier är det inte nödvändigt att kontrollera elektrolyten. Här behöver bara smuts rengöras från ventilationsrören.

Oavsett orsaken till laddningen (till exempel vid ett urladdat batteri, långa stilleståndstider, korta resor), är det lämpligt att låta ett batteritest utföra då och då. Detta är det enda sättet att säkerställa att din bil alltid kommer att starta. Enligt tyska ADAC orsakas mer än 40 procent av alla haverier av dåligt underhållna batterier.

3. Börja ladda

Viktigt: Om batteriet måste tas ur bilen för laddning måste du se till att hålla batteriet upprätt när du lyfter och bär det. Om batteriet ska laddas i fordonet måste alla elektriska förbrukare vara avstängda innan laddaren ansluts.

Viktigt: Laddaren måste anslutas till batteriet innan den ansluts till elnätet. För att ansluta laddaren till batteriet, fäst först den röda kabeln till den positiva polen på batteriet. Anslut sedan den svarta kabeln till minuspolen.

Viktigt: Nästa procedur beror på batteritypen . För att välja rätt driftsätt bör användaren följa informationen i laddningsanordningens bruksanvisning.

4. Avsluta laddningsprocessen

Efter avslutad laddning kopplas laddaren först från elnätet innan kablarna kopplas bort från batteriet. När du installerar batteriet i fordonet måste den röda kabeln först anslutas till plusuttaget. Därefter är den svarta negativa kabeln ansluten till den negativa terminalen.

5. Särskilda egenskaper för start-start-stopp-fordon

Laddning av ett batteri med EFB- eller AGM-teknik är identiskt, men man måste se till att enheten är lämplig för batterier med start-stopp-teknik. I detta fall bör informationen i bruksanvisningen följas.

Intressanta fakta om laddare och laddningstider

Många laddare av hög kvalitet är kompatibla med olika typer av batterier och stängs av automatiskt när laddningen är klar. Intelligenta laddare stängs gradvis av när laddningsnivån ökar och begränsar strömmen automatiskt. På detta sätt kan en bra laddningsnivå säkerställas även med långa stilleståndstider och låga utetemperaturer. Om du är osäker, se beskrivningen av tillverkarens användning. Korrekt och regelbunden användning av batteriladdare kan därför öka batteriets tillförlitlighet och livslängd.

Även om det inte finns någon risk för överladdning med en högkvalitativ laddare bör batteriet inte förbli anslutet till laddaren i mer än 24 timmar. En full laddning uppnås vanligtvis genom att ladda över natten.

I underhållsläge kan batterierna hållas på en hög laddningsnivå även vid långa stilleståndstider. Även efter en djup urladdning möjliggör vissa laddare åtminstone delvis rekonditionering av batteriet.

Viktigt: Även om anslutningen och användningen av laddaren inte är komplicerad bör flera punkter noteras. Att ladda ett bilbatteri skiljer sig i flera avseenden från laddningen av ett konventionellt batteri. Laddarens bruksanvisning innehåller all nödvändig information.