Håll en god hälsa för ditt bilbatteri

Så håller man en god livslängd för bilbatterier

Det finns många faktorer som direkt påverkar bilbatteriet och batteriets hälsa. Det vanligaste problemet som de flesta bilägare står inför med sina bilbatterier är låg prestanda. Det finns också en lösning på det.

1. Undvik att använda batteriet kontinuerligt i bilen. Om du kommer att använda bilen kontinuerligt bör du planera att ta bort batteriet helt och täta igen.

2. Du kan använda en desulfator för att minska batteriets kapacitet. Om bilen sällan används är avsvavningsanordningen inte nödvändig.

3. Du bör förstå sambandet mellan batteriet och bilens elektriska system så att du kan utnyttja batteriet på bästa sätt i bilen.

Om bilen kommer att användas ibland kan du utnyttja batteriet på bästa sätt genom att ladda det. Detta hjälper till vid kontinuerlig användning. Du kan också använda en bärbar AC-laddare för att förhindra att batteriet överladdas.

När du hanterar bilbatterierna är det nödvändigt att ha följande i åtanke för att få bästa möjliga nytta av bilbatteriet:

1. Bilens vevförstärkare (CCA) måste beaktas. Detta är specifikationen för ett elfordon och en specifik mätare genom vilken bilbatteriets växelspänning kan detekteras. Ju högre CCA desto bättre batteriprestanda. I en bil med kall motor föredras en CCA på 40. I många bilar föreslås en CCA på 100.

2. Bilbatteriet fungerar bäst när det är anslutet till cigarettändaren eller en elkontakt.

3. Den bästa tiden att ladda bilbatteriet är under den period då motorn är kall.

4. Bilbatteriet kan inte laddas medan motorn går.

5. Bilbatteriet ska alltid monteras i en bunt som innehåller porthål och kablar.

6. Bilbatteriets mått och längd måste vara så att varje batteribunt passar exakt i porten.

7. Bilbatteriet ska hållas rent.

8. Bilen ska köras med låg hastighet.

9. Bilen bör inte överbelastas.

10. Bilen ska köras till ordinarie pris.

11. Klä på batteriet; du kan använda en torktumlare snarare än en våtrengörare.

12. Att använda ett AGM-batteri garanterar inte goda vevförstärkare.

13. Ett MG- eller GM-batteri är den bästa typen som ska användas.

14. Baksoda tillsatt i batteriet säkerställer goda vevförstärkare.

15. Kontrollera batteriets vattennivå ofta.

16. Bilen ska köras med en vanlig hastighet.

17. Motorns varvtal måste vara optimalt under körning.

18. Bilens underhållsdokument måste sparas för att arkivera dem.

19. Gör ett val av bilbatteri under tillverkningstiden.

Det är viktigt att underhålla batteriet korrekt för att få bästa resultat när du kör bilen. Batteriets livslängd är direkt proportionell mot bilens hälsa.