Byt Bilbatteri Själv

Jämför återförsäljare

Det enklaste sättet när du ska köpa ett nytt bilbatteri är att söka hos en av bilbatteriåterförsäljarna med din bils registeringsnummer. Då får du enkelt upp vilket batteri som passar till just din bil. För att hitta det billigare bilbatteriet så kan du jämföra hos olika återförsäljare. 

Hur du byter ett bilbatteri

Oftast kan du byta ut ditt bilbatteri helt själv, ibland kan det krävas att en licenserad mekaniker utför arbetet. Ta reda på vad som gäller för din bil. Lättast är att gå till en mekaniker.  Sök bilverkstäder.

Om du ska göra det själv finns det vissa saker att du tänker på. Ta reda på vad som gäller för din bil. Det varierar mellan olika modeller av bilar.

Vad är ett bilbatteri?

Ett bilbatteri är en blyackumulator, egentligen blyackumulatorbatteri, som främst används som startbatteri i bilar och andra motorfordon. Ett bilbatteri utnyttjas för att dra runt fordonets startmotor (därav namnet startbatteri) men även för att förse övrig elektrisk utrustning i fordonet med ström. Bilbatteriets startkapacitet (kallstartseffekt) mäts i CCA (Cold Crank Amps) och förbrukningskapaciteten mäts i amperetimmar (Ah). Ett startbatteri har tunna blyplattor vilket är det som ger dem förmåga att leverera mycket ström på kort tid (starteffekt). Detta innebär att ett bilbatteri generellt är dåligt som förbrukningsbatteri i vilket blyplattorna bör vara tjocka för att ge en långsam och stabil strömförsörjning under en längre tid. Både vikten och priset av ett bilbatteri står i proportion till spänningen, kapaciteten och bilbatteriets teknologityp. Ett ordinärt 12-volts bilbatteri väger cirka 15–25 kg. Under färd laddas bilbatteriet från bilens generator. Kör du dock endast kortare sträckor så räcker inte laddningen från generatorn. Bilbatteriet bör därför underhållas med laddning från en batteriladdare med jämna mellanrum. Detta gäller särskilt om bilen används sällan eller står stilla längre perioder. Om batteriet inte underhålls sulfaterar blyplattorna och bilbatteriet ”mördas”.Trots många påståenden finns det ingen effektiv åtgärd för att återuppliva sulfaterade batterier.

Källa: Wikipedia

Gör det själv guiden

Öppna motorhuven och hitta bilbatterikontakerna.
Svart kabel är negativ. Röd kabel är positiv. Börja med att ta bort klämman som sitter åt på den svarta negativa kontakten. I vissa fall behöver du en skiftnyckel. 8 – 10mm.
Sedan lossar du den röda positiva kabeln på samma sätt.

Efter du lyft ut det gamla batteriet ska du lägga till den nya. Först så skruvar du till den positiva kabeln och sedan den negativa. Dra åt tillräckligt med skiftnyckel om det krävs.

Efter att du har skruvat tillbaka så stänger du motorhuven och startar bilen.

Byt bilbatteri hos en verkstad

Köp bilbilbatteri online och byt själv

Vad kostar ett bilbatteri?

Vad kostar ett bilbatteri? Vad kostar det att byta bilbatteri? Det är ingen rolig upplevelse när bilen vägrar starta en kall vintermorgon och man kan

Läs mer »